Servicetjenester

Feiing av gateSkandinavisk Utemiljø Oslo bistår private, borettslag/sameier, bedrifter og det offentlige med ulike typer serviceoppdrag. Eksempler på dette kan være reparasjon eller utskifting av gjerder, porter eller lignende, flytting av spesielle gjenstander innad eller mellom eiendommer, eller annet.

Vi har et bredt spekter maskiner, verktøy og redskaper, eksempelvis mobilt sveiseutstyr for arbeid på stedet og spesiell løfteredskap. Vår hovedeier, Profesjonell Bygg Tjeneste AS tilbyr dessuten alle tjenester innen vedlikehold, rehabilitering og renhold av bygg.

Har du oppgaver som skal løses – enkle eller kompliserte – ta kontakt!